Vấn đề quản lý thuế là một vấn đề ngày càng được ưu tiên, vì luật pháp ngày càng phức tạp hơn. Chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng thiết lập các chính sách và quy trình thuế, nhằm xác định rằng trách nhiệm tuân thủ thuế được thực hiện để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật thuế.

 

   Dịch vụ tư vấn Thuế của ATP Accounting đem lại một giải pháp tiết kiệm chi phí, giúp khách hàng quản lý rủi ro một cách chủ động và giảm thiểu các vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình thanh tra thuế. Bằng cách này, Ban Giám đốc có thể thông tin rằng công tác thuế được quản lý tốt và tiếp tục tập trung vào công tác quản lý hoạt động kinh doanh.

 

   Phạm vi công việc

  • Hỗ trợ kê khai Thuế Giá trị Gia tăng,hoàn thuế GTGT
  • Thuế Thu nhập  Doanh nghiệp
  • Hỗ trợ kê khai và rà soát Hỗ trợ kê khai và rà soát Thuế Nhà thầu Nước ngoài và Thuế Môn bài trên cơ sở định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
  • Soát xét, kiểm tra, phân loại chứng từ, phản hồi những thông tin, giấy tờ bị thiếu sót tới khách hàng
  • Tư vấn cho DN về luật kế toán, luật thuế, cập nhật các quy định mới nhất về việc sử dụng hóa đơn và các công việc liên quan
  • Hoàn thiện và bàn giao sổ sách đúng chuẩn
  • Tư vấn cho khách hàng về các thủ tục pháp lý thành lập DN, vay vốn đầu tư, giảm thuế, hoàn thuế,…