Tối ưu hoạt động kinh doanh thông qua sử dụng báo cáo quản trị kế toán

KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

2/27/20244 phút đọc

Hiện nay, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán thường không đủ chuyên môn, các công ty thường chưa thiết lập được quy trình nội bộ chặt chẽ hoặc sử dụng dịch vụ kế toán không chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến các vấn đề như không thực hiện việc làm sổ sách kế toán hàng tháng, thiếu sự chi tiết trong việc phân loại doanh thu, không xác định rõ ràng thuộc sản phẩm, dự án hay khách hàng nào. Thêm vào đó, việc sử dụng phần mềm kế toán thô sơ và khó truy xuất dữ liệu để làm báo cáo quản trị chính xác. Điều này đặc biệt áp đặt lên các loại báo cáo quan trọng sau: 

  • Báo cáo chi tiết lợi nhuận: Tổng hợp kết quả lãi lỗ dựa trên từng hợp đồng, dự án, sự kiện, tour du lịch, đơn hàng, hoặc sản phẩm cụ thể. Bằng cách này, chủ doanh nghiệp có thể xem xét chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của từng hợp đồng, đơn hàng, giúp xác định hiệu suất kinh doanh hàng tháng của doanh nghiệp. Điều này cho phép họ điều chỉnh hoạt động kinh doanh kịp thời, tăng cường hoặc cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận 

  • Báo cáo doanh thu: Cung cấp một sổ chi tiết về doanh số bán hàng, bao gồm giá bán, giá vốn, lợi nhuận ròng, và tỷ lệ lợi nhuận theo từng sản phẩm hoặc mặt hàng. Báo cáo này hiển thị tổng doanh thu và lợi nhuận của từng sản phẩm, giúp theo dõi sự thay đổi trong lợi nhuận so với kỳ trước, đánh giá việc thực hiện so với kế hoạch và kiểm soát chi phí nếu chúng vượt quá mức cho phép

  • Báo cáo hàng tồn kho: Ghi nhận số lượng và giá trị tồn kho hàng hóa, sản phẩm thành phẩm, và nguyên vật liệu hàng tháng. Báo cáo này bao gồm giá trị tồn kho ở đầu kỳ, trong kỳ và cuối kỳ, và hiển thị hiệu suất quản lý tồn kho, bằng cách đánh giá số vòng quay tồn kho hoặc thời gian trung bình một vòng quay. Điều này giúp xác định nguồn cung cấp hàng tồn kho còn lại để tăng cơ hội bán hàng hoặc lên kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

  • Báo cáo công nợ: Phân loại nợ phải thu và nợ phải trả, và liệt kê chi tiết về khoản vay theo thời gian. Báo cáo này giúp đánh giá khả năng thanh toán và chất lượng của các khoản phải thu theo thời gian. Nó giúp doanh nghiệp thiết lập các quy định và chính sách thích hợp để đảm bảo có thể thu hồi nợ đầy đủ và đúng hạn 

Nguồn: Cách Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Giúp Tối Ưu Hoạt Động KD (thesmile.vn)

——————————–

Trên đây là toàn bộ thông tin về cách để tối ưu hoạt động kinh doanh thông qua quản trị kế toán mà ATP muốn chia sẻ đến doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp Giám đốc tài chính lập được một bản kế hoạch hiệu quả. Nếu bạn cần tư vấn về cách Quản trị doanh nghiệp toàn diện thì hãy liên hệ cho chúng tôi qua:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ATP