Chúng tôi hỗ trợ đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp Vừa và lớn trong việc đáp ứng  yêu cầu pháp lý tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp vừa và lớn tuân thủ các yêu cầu, quy định trong bước đầu kinh doanh. Mô hình tiếp cận này sau đó có thể giúp các doanh nghiệp vừa và lớn mở rộng quy mô và chuyển đổi mô hình kinh doanh trong tương lai.

 

   Vì sao nên chọn ATP làm đơn vị tư vấn?

   Quản lý khéo léo các vấn đề liên quan đến tuân thủ đòi hỏi kiến thức chuyên môn đặc biệt. ATP Accounting sẽ cung cấp đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và lớn trong tất cả các lĩnh vực với nhiều dịch vụ về kế toán, tuân thủ thuế, hỗ trợ doanh nghiệp và tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi đến từ các nền tảng và chuyên môn đa dạng với kinh nghiệm làm việc tại cả địa phương và quốc tế, đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất đến khách hàng.

   Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các dòng dịch vụ quan trọng khác như Thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp lý và Tư vấn. Từ đó, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ toàn diện và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và lớn dịch vụ trọn gói, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 

   ATP có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

  Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thiết lập và đăng ký hệ thống kế toán ban đầu
  • Triển khai giải pháp phần mềm kế toán
  • Chuẩn bị thủ tục kế toán
  • Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng và lập báo cáo tài chính hàng năm
  • Rà soát và kiểm tra hệ thống kế toán
  • Tư vấn chuyển đổi kinh doanh
  • Huy động vốn chủ sỡ hữu và vốn vay từ nhà đầu tư trong nước hoặc quốc tế
  • Tư vấn, thiết kế bản "Thông tin gọi vốn" và trợ giúp đàm phán
  • Phụ trách thỏa thuận đến kết quả tốt nhất.