Dịch vụ kế toán và kiểm soát thuế của công ty ATP: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

BÀI VIẾT NỔI BẬTKIẾN THỨC THUẾKIẾN THỨC TÀI CHÍNH

6/30/202417 phút đọc

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, việc quản lý tài chính và tuân thủ các quy định về thuế là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. ATP tự hào cung cấp dịch vụ kế toán và soát xét thuế toàn diện, giúp doanh nghiệp bạn không chỉ duy trì sự ổn định về tài chính mà còn tối ưu hóa lợi nhuận và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Chúng tôi luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, mang lại những giải pháp tốt nhất để doanh nghiệp có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và đạt được thành công bền vững.

1. Dịch Vụ Kế Toán Toàn Diện

a. Lập Báo Cáo Tài Chính

ATP cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi giúp doanh nghiệp tạo ra những báo cáo tài chính chính xác, minh bạch, và kịp thời, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ATP

Bước 1: Làm việc với các nhân viên kế toán của Quý Công ty để thu thập các sổ sách kế toán và báo cáo liên quan cho việc lập báo cáo tài chính

Bước 2: Lập báo cáo tài chính

Bước 3: Điều chỉnh báo cáo tài chính theo yêu cầu của BGĐ cho từng trường hợp cụ thể

Bước 4: Gửi bản báo cáo tài chính cuối cùng.

Lợi ích:

 • Đảm bảo báo cáo tài chính chính xác và minh bạch.

 • Hỗ trợ ra quyết định quản lý và đầu tư.

 • Tuân thủ các quy định pháp luật về báo cáo tài chính.

b. Quản Lý Sổ Sách Kế Toán

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý sổ sách kế toán, từ việc ghi nhận các giao dịch kinh tế phát sinh, đến việc đối chiếu và kiểm tra số liệu. ATP giúp doanh nghiệp bạn giảm bớt gánh nặng hành chính và tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính.

Lợi ích:

 • Quản lý sổ sách kế toán chính xác và kịp thời.

 • Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định.

 • Giảm thiểu rủi ro về kế toán và tài chính.

c. Tư Vấn Kế Toán cơ bản

Đội ngũ chuyên gia của ATP sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề kế toán phức tạp, bao gồm việc lựa chọn chính sách kế toán, áp dụng các chuẩn mực kế toán mới, và giải quyết các vấn đề kế toán phát sinh. Chúng tôi giúp bạn tối ưu hóa quy trình kế toán và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.

MỤC ĐÍCH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN CƠ BẢN

Chúng tôi sẽ giúp tư vấn và hỗ trợ khách hàng cách xử lý các vấn đề cơ bản liên quan đến Kế toán

 • Hỗ trợ thiết lập hệ thống kế toán và đăng ký ban đầu với cơ quan quản lý

 • Thiết lập cơ sở cho phần mềm kế toán, làm việc với bên cung cấp phần mềm để xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan để bảo đảm phần mềm hoạt động đúng ngay từ đầu

 • Thiết lập bộ máy nhân sự kế toán (chức năng, nhiệm vụ)

 • Thiết lập các chính sách và quy trình kế toán (Ví dụ: Thu/ Chi tiền, Tạm ứng và Quyết toán, Doanh thu - Phải thu, Mua hàng - Phải trả, Hàng tồn kho - Giá vốn hàng bán, Tài sản cố định, Đầu tư…)

 • Tư vấn hệ thống tài khoản kế toán và biểu mẫu báo cáo kế toán theo quy định

 • Lập báo cáo tài chính theo quy định kế toán Việt Nam từ thông tin sẵn có

 • Dịch sổ sách, báo cáo kế toán từ tiếng Anh sang tiếng Việt

 • Tư vấn các vấn đề chuyên môn như: Phương pháp tính giá thành hàng tồn kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định, cách xác định các khoản ước tính kế toán hay các khoản dự phòng theo chuẩn mực kế toán, cách phân bổ chi phí, tư vấn hạch toán kế toán…

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA ATP:

Bước 1: Trao đổi chi tiết với Quý Công ty để hiểu rõ vấn đề của khách hàng

Bước 2: Trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu quy định hiện hành, hướng dẫn chính thức và tiền lệ (nếu có)

Bước 3: Tư vấn hoặc trực tiếp hỗ trợ Quý Công ty xử lý vấn đề nếu họ không tự làm được

Bước 4: Gửi thư quản lý để trình bày các phát hiện và khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống và quy trình kế toán và phòng tránh các rủi ro trong tương lai.

Lợi ích:

 • Tư vấn chuyên sâu về các vấn đề kế toán.

 • Hỗ trợ áp dụng các chuẩn mực và chính sách kế toán mới.

 • Tối ưu hóa quy trình và hệ thống kế toán.

2. Dịch Vụ Soát Xét Thuế

a. Kiểm Tra và Soát Xét Tờ Khai Thuế

Với dịch vụ này, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể từng lần của Quý Công ty, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục kiểm tra cần thiết đối với toàn bộ hay một số loại thuế để giúp khách hàng yên tâm về hồ sơ thuế, kịp thời có những giải pháp phù hợp trước khi bị thanh tra thuế chính thức để giảm thiểu các tổn thất do bị phạt hay truy thu thuế.

ATP cung cấp dịch vụ kiểm tra và soát xét các tờ khai thuế, giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.

Lợi ích:

 • Đảm bảo tờ khai thuế chính xác và đầy đủ.

 • Giảm thiểu rủi ro bị xử phạt do sai sót thuế.

 • Tuân thủ các quy định pháp luật về thuế.

b. Tư Vấn Thuế

MỤC ĐÍCH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CƠ BẢN

Chúng tôi sẽ giúp tư vấn và hỗ trợ Quý Công ty cách xử lý các vấn đề cơ bản liên quan đến thuế

 • Đăng ký ban đầu với cơ quan thuế

 • Tư vấn cách xuất giải pháp hóa đơn điện tử

 • Liên hệ với các nhà cung cấp về thủ tục hóa đơn, chứng từ phù hợp cho mục đích thuế

 • Làm việc với bên phần mềm quản lý doanh nghiệp (Ví dụ: SAP, ERP,…) để tư vấn việc tuân thủ thuế, chẳng hạn như chuyển đổi, sử dụng dữ liệu trong phần mềm kế toán cho mục đích kế khai thuế, phát hành hóa đơn xuất hóa đơn đúng hướng dẫn của cơ quan thuế

 • Tư vấn các vấn đề tuân thủ quy định thuế (Ví dụ: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế Nhà thầu, Thuế TNCN, Thuế XNK,…)

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Bước 1: Trao đổi chi tiết với Quý Công ty để hiểu rõ vấn đề của khách hàng

Bước 2: Trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu quy định hiện hành, hướng dẫn chính thức và tiền lệ (nếu có)

Bước 3: Tư vấn hoặc trực tiếp hỗ trợ Quý Công ty xử lý vấn đề nếu họ không tự làm được

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch thuế, tối ưu hóa các khoản thuế phải nộp và giảm thiểu rủi ro thuế. Đội ngũ chuyên gia của ATP luôn cập nhật các quy định mới nhất về thuế, giúp doanh nghiệp bạn luôn tuân thủ pháp luật.

Lợi ích:

 • Tối ưu hóa chi phí thuế phải nộp.

 • Lập kế hoạch thuế hiệu quả.

 • Giảm thiểu rủi ro về thuế và tuân thủ quy định.

c. Soát Xét Thuế Trước Khi Quyết Toán

MỤC ĐÍCH CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ thường xuyên (hàng tháng và hàng năm) độc lập soát xét lại hồ sơ khai thuế (do bộ phận khai thuế của khách hàng thực hiện) để giúp phát hiện các sai sót và chỉnh sửa kịp thời trước khi nộp cho cơ quan thuế

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, chúng tôi cũng sẽ có những phát hiện và khuyến nghị tương ứng để giúp cho khách hàng ngày càng hoàn thiện hệ thống và quy trình kê khai thuế để giúp phòng tránh các rủi ro thuế tốt hơn, cũng như tận dụng tối ưu các ưu đãi thuế trong tương lai

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ

Bước 1: Làm việc với nhân viên kế toán/ tài chính của Quý Công ty để thu thập hồ sơ khai thuế và các tài liệu liên quan cần thiết

Bước 2: Kiểm tra tổng thể các tờ khai để bảo đảm các trường thông tin đã được kê khai đầy đủ và đúng theo hướng dẫn

Bước 3: Đối chiếu số liệu trên tờ khai với bảng kê và bảng tính chi tiết, kiểm tra công thức tính để bảo đảm tính chính xác về số học, kiểm tra mức thuế suất tương ứng cho từng loại thuế

Bước 4: Rà soát các giao dịch chi tiết trên bảng kê để loại ra các giao dịch không được khấu trừ hay hoàn thuế (tùy thuộc từng loại thuế). Thảo luận với Quý Công ty để làm rõ hơn bản chất của các loại giao dịch và đánh giá phương pháp ghi nhận cho mục đích kê khai thuế (tùy thuôc từng loại thuế

Bước 5: Đối chiếu giao dịch trên bảng kê với sổ sách kế toán để bảo đảm không bị sót giao dịch chịu thuế nào (cả doanh thu và chi phí)

Bước 6: Rà soát và chọn mẫu giao dịch từ bảng kê để kiểm tra vào chứng từ chi tiết để bảo đảm phản ánh đúng bản chất giao dịch, và chứng từ là hợp lý và hợp lệ theo quy định thuế

Bước 7: Xác định các sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên hồ sơ thuế. Lập báo cáo chi tiết giải trình cho khách hàng, và thực hiện các trao đổi và giải thích trực tiếp khi được yêu cầu. Đối với những vấn đề trọng yếu và phức tạp, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp và trình bày các giải pháp để khách hàng lựa chọn

Bước 8: Gửi thư quản lý để trình bày các phát hiện và khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống và quy trình kê khai thuế và phòng tránh các rủi ro về thuế trong tương lai cũng như tận dụng các lợi ích thuế (nếu có)

ATP cung cấp dịch vụ soát xét thuế trước khi quyết toán, giúp doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ và chính xác các tài liệu, sổ sách liên quan, giảm thiểu rủi ro bị xử phạt và đảm bảo quá trình quyết toán diễn ra suôn sẻ.

Lợi ích:

 • Chuẩn bị hồ sơ thuế chính xác và đầy đủ.

 • Giảm thiểu rủi ro bị xử phạt thuế.

 • Đảm bảo quá trình quyết toán thuế diễn ra suôn sẻ.

3. Quy Trình Cung Cấp Dịch Vụ của ATP

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA ATP ACCOUNTING

 • Bước 1: Trao đổi chi tiết với Quý Công ty để hiểu rõ nhu cầu hay lo ngại của Quý Công ty. Xác định và thống nhất với khách hàng về phạm vi kiểm tra và các thủ tục chuyên sâu sẽ thực hiện

 • Bước 2: Làm việc với nhân viên kế toán/ tài chính của Quý Công ty để thu thập hồ sơ khai thuế và các tài liệu liên quan cần thiết

 • Bước 3: Kiểm tra tổng thể các tờ khai để bảo đảm các trường thông tin đã được kê khai đầy đủ và đúng theo hướng dẫn

 • Bước 4: Đối chiếu số liệu trên tờ khai với bảng kê và bảng tính chi tiết, kiểm tra công thức tính để bảo đảm tính chính xác về số học, kiểm tra mức thuế suất tương ứng cho từng loại thuế

 • Bước 5: Rà soát các giao dịch chi tiết trên bảng kê để loại ra các giao dịch không được khấu trừ hay hoàn thuế (tùy thuộc từng loại thuế). Thảo luận với Quý Công ty để làm rõ hơn bản chất của các loại giao dịch và đánh giá phương pháp ghi nhận cho mục đích kê khai thuế (tùy thuộc từng loại thuế)

 • Bước 6: Đối chiếu giao dịch trên bảng kê với sổ sách kế toán để bảo đảm không bị sót giao dịch chịu thuế nào (cả doanh thu và chi phí)

 • Bước 7: Rà soát và chọn mẫu giao dịch từ bảng kê để kiểm tra vào chứng từ chi tiết để bảo đảm phản ánh đúng bản chất giao dịch, và chứng từ là hợp lý và hợp lệ theo quy định thuế

 • Bước 8: Xác định các sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên hồ sơ thuế. Lập báo cáo chi tiết giải trình cho Quý Công ty, và thực hiện các trao đổi và giải thích trực tiếp khi được yêu cầu. Đối với những vấn đề trọng yếu và phức tạp, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp và trình bày các giải pháp để Quý Công ty lựa chọn

 • Bước 9: Gửi thư quản lý để trình bày các phát hiện và khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống và quy trình kê khai thuế và phòng tránh các rủi ro về thuế trong tương lai.

4. Tại Sao Chọn ATP?

a. Kinh Nghiệm và Chuyên Môn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và thuế, ATP tự hào sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu rộng. Chúng tôi hiểu rõ các thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt và luôn sẵn sàng đưa ra những giải pháp tối ưu nhất.

b. Cam Kết Chất Lượng

Chất lượng dịch vụ là yếu tố hàng đầu mà ATP luôn chú trọng. Chúng tôi cam kết mang lại những dịch vụ kế toán và soát xét thuế với chất lượng cao nhất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.

c. Dịch Vụ Toàn Diện

ATP cung cấp dịch vụ kế toán và thuế toàn diện, từ lập báo cáo tài chính, quản lý sổ sách kế toán, kiểm tra và soát xét tờ khai thuế, đến tư vấn và soát xét thuế trước khi quyết toán. Chúng tôi là đối tác tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi bước phát triển.

d. Tiết Kiệm Thời Gian và Chi Phí

Sử dụng dịch vụ của ATP giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tự quản lý tài chính và thuế. Chúng tôi giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh chính, tăng cường hiệu quả và đạt được các mục tiêu kinh doanh.

5. Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán và Soát Xét Thuế của ATP

a. Tối Ưu Hóa Tài Chính

ATP giúp doanh nghiệp bạn tối ưu hóa tài chính thông qua các giải pháp quản lý tài chính và thuế hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lập kế hoạch tài chính, tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.

b. Đảm Bảo Tuân Thủ Pháp Luật

Chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp bạn tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính và thuế. ATP cập nhật liên tục các thay đổi về luật pháp và quy định, giúp doanh nghiệp bạn luôn hoạt động đúng luật và giảm thiểu rủi ro pháp lý.

c. Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý

Với các dịch vụ kế toán và soát xét thuế của ATP, doanh nghiệp bạn sẽ nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và thuế. Chúng tôi cung cấp các báo cáo chi tiết và phân tích chuyên sâu, giúp bạn có cái nhìn toàn diện và đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn.

Kết Luận

Với dịch vụ kế toán và soát xét thuế toàn diện của ATP, doanh nghiệp bạn sẽ luôn yên tâm về tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quản lý tài chính và thuế. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bạn, giúp bạn tập trung vào phát triển kinh doanh và đạt được những thành công bền vững.

Hãy liên hệ với ATP hôm nay để khám phá các giải pháp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn và cùng nhau bước đến những thành công mới.

Đăng ký nhận thông tin tư vấn

Thông tin
 • Công ty TNHH dịch vụ Kế toán ATP

 • MST: 0315786884

 • VP 1: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

 • VP 2: 75 Đường 39, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ